Bäste Jägare!

Välkommen till denna min hemsida.

Den lades ut på nätet 2000-04-20 men är - som hemsidor brukar vara - inte helt klar. Hemsidan är konstruerad/skriven på (enkel) engelska men är självklart avsedd även för andra nationaliteter
än de som har engelska som modersmål. Hoppas att informa-
tionen går fram, trots engelskan. Om Ni har synpunkter eller
frågor är Ni mer än välkomna att höra av Er.

I samband med den största nedskärningen i svenska Försvars-
maktens historia beslutade jag mig för förtida avsked. Jag jobbar
numera som konsult inom IT-branschen men vill så långt möjligt
odla min passion - jakten. Därutöver vill jag ge andra, som brinner
för detta med jakt, en möjlighet att underhålla sitt intresse och
koppla av i ett levande kultur- och jordbrukslandskap.

Jag anser att en god och meningsfull fritid är en förutsättning
för ett bra arbetsresultat.